Внесення Кас, Аміачної Води – Техніка І Машини Для Внесення Добрив

Аплікатор ПЖУ-5000-10

Аплікатор даної моделі проводить збагачення ґрунту рідкими мінеральними добривами, що мають щільність, що не перевищує 1,32 г / см3. Для пересування агрегатується з трактором, що має потужність 90 к.с. або більше. З'єднання напівпричіпне

Позначення моделі ПЖУ-5000-10
Площа обробки, га / 1 година осн.часу. 7,1-13,8
Аплікатор ПЖУ-3000-6

Дане обладнання здатне проводити збагачення ґрунту добривами зі швидкістю 5,1-9,3 гектар на годину основного часу. Глибина внесення добрив - 200 мм. Ширина смуги обробки - 6 м. Діаметр металевих дисків - 530 мм

Позначення моделі ПЖУ-3000-6
Площа обробки, га / 1 година осн.часу. 5,1-9,3
Підживлювач ПП-5000-01

Легко транспортується модель підживлювача, що розширює область використання культиваторної техніки. Місткий бак для добрив об'ємом 5 кубометрів має товсті пластикові стінки (товщина - 1 см). Продуктивність насоса - 30 м3 на годину

Об'єм бака для добрив, л 5000
Стінки бака товщиною, мм 10
Підживлювач ПП-5000-02

Підживлювач з баком для рідких добрив, виготовленим з поліетилену. Товщина стінок бака - 10 мм. Продуктивність насоса - 500 літрів за хвилину. Об`єм добрив у баку - 5000 літрів. Легко транспортується

Об'єм бака для добрив, л 5000
Стінки бака товщиною, мм 10
Підживлювач ЕКО-600-5,4

Модифікація підживлювача, за допомогою якого можна робити стрічкову обробку рослин добривами. Також використовується для підживлення культур рідкими добривами в ході культиваційних робіт. Має власний бак для добрив місткістю 600 літрів

Оброблювана ширина, м залежить від ширини сівалки (культиватора)
Об'єм ємності для добрив, л 600
Підживлювач ПП-10000-01

У цього причіпного підживлювача два баки по 5000 літрів, завдяки яким він здатен довгий час без дозаправки забезпечувати використання культиватора для обробки рослин добривами. Оснащений насосом з продуктивністю 30 м3 / ч

Об'єм ємності для робочої рідини, м3 10
Об'ємна подача насоса, м3 /год 30
Переобладнання сівалок і культиваторів

Система внесення рiдких мiнеральних добрив дозволяє поєднати механiчну обробку iрунту або висiв зерна з процесом внесення рiдких мiнеральних добрив. Пiд'єднавши до Вашого агрегату таку систему, Ви зможете iстотно заощадити час i ресурси.

Норма внесення - вiд 30 до 1000 л/га

Внесення КАС

Внесення КАС (карбiдно-амiачної сумiшi) - єдиний на сьогоднiшнiй день спосiб забезпечити рослини вiдразу всiма трьома формами азоту: нiтратною, амонiйною i амiдною.  Склад цього рiдкого добрива наступний: 44,3% селiтра, 35,4% - карбамiд, 19,4% вода, 0,5% амiачна вода.  Його щiльнiсть становить приблизно 1,34 кг/м3.

Найкращим чином внесення КАС у грунт можна здiйснити за допомогою аплiкаторiв i пiдживлювачiв для внесення добрив серiй ЕКО, ПП i ПЖУ вiд ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА".  Використовуючи цi агрегати можна успiшно використовувати КАС для азотного пiдживлення рослин в будь-який перiод року: восени (основна обробка), навеснi (передпосiвна обробка), а також пiд час вегетацiйного перiоду культур.  Пiдживлення може виконуватися як кореневе, так i позакореневе.

Машини для внесення добрив

Машини для внесення добрив вищезазначених серiй обладнанi необхiдними приладами, що дозволяє ефективно застосовувати їх за призначенням.  Вони оснащенi баком запасу робочої рiдини (об'єм залежить вiд серiї i моделi), а також високонадiйною системою подачi i розподiлу робочої рiдини.  При цьому, передбачено все, щоб такими агрегатами було зручно управляти в ручному або автоматичному режимi.  Процес внесення, конструкцiя i компоновка як агрегатiв в цiлому, так i їх окремих деталей продуманi таким чином, щоб не було витiкання внесених рiдких добрив, органи внесення не забивалися частинками грунту, а задана оператором норма внесення змiнювалася вiдповiдно до швидкостi руху агрегата.

Внесення амiачної води

Внесення амiачної води (водний 18-25% -й розчин амiаку; формула - NH3H2O) - застосовують в сiльськогосподарських роботах, пiд час основного прийому пiд зяблеву (осiнню) оранку, а в весняний перiод - для передпосiвної культивацiї.  Крiм того, з її допомогою пiдгодовують просапнi культури.  Вносити амiачну воду в грунт можна, застосовуючи тi ж самi агрегати, якi описанi вище.  Для застосування в сiльському господарствi пiдходить тiльки водний амiак марки Б.

Якщо вас цiкавить технiка для внесення добрив, яка дозволить пiдгодовувати посiвнi культури КАС i амiачною водою, звернiться в ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА".  Ми пропонуємо якiсну технiку, в якiй використовуються комплектуючi вiд провiдних свiтових фiрм-виробникiв, за прийнятними цiнами.

Автор: Александр Малый